TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY SƠN

Tên trường: Trường Tiểu học Thụy Sơn

Địa chỉ: Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 0363855121

Email: thuyson1@thaithuy.edu.vn

 
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đ.thoại cơ quan
Đ.thoại di động
Trách nhiệm quản lý
Email
1
 Nguyễn Văn Chanh
 HT
0978832525
0978832525 
 Quản lí hoạt động dạy và học trong nhà trường
2
 Trần Ngọc Du
 HP
 

0988481290

0988481290

 Quản lí chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong nhà trường và kiêm nhiệm một số hoạt động khác
tranngocdu74@gmail.com
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 

 

 

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG
 

TỔ

STT

TÊN THÀNH VIÊN

NHIỆM VỤ 

ĐƯỢC GIAO

GHI CHÚ

1

1

Khúc Thị Là

Tổ trưởng

GVL1

2

Nguyễn Thị Hường

GVL1

 

3

Bùi Thị Thoáng

GVL1

 

4

Trần Thúy Xiêm

GVL1

 

5

Trần Thị Tuyết

GV TD

 

6

Đặng Thị Hồng Cẩm

GV MT

 

7

Đàm Thị Huệ

GV AN

 

8

Vũ Thị Xuân

GV AN

TPT

9

Trần Thị Loan

GV B2

HĐBH

10

Mai Thị Hiên

GVL1

Nghỉ TS

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

2+3

1

Tăng Thị Kim Huế

Tổ trưởng

GVL3

2

Ngô Thị Huyến

Tổ phó

GVL2

3

Trần Thị Anh

GVL2

 

4

Đàm Thị Thu Nga

GVL2

 

5

Nguyễn Thị Lan Phương

GVL2

 

6

Phạm Thị Oanh

GVL2

Nghỉ TS

7

Phạm Thị Nhàn

GVL2

 

8

Hoàng Thị Hương

GVL3

 

9

Nguyễn Thị Kim Oanh

GVL3

 

10

Đỗ Thị Hải Hoa

GVL3

 

11

Bùi Thị Dung

GVL3

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

4+5

1

Nguyễn Thị Bé

Tổ trưởng

GVL5-CTCĐ

2

Nguyễn Thị Dung

Tổ phó

GVL4

3

Đỗ Thị Liễu

GVL4

 

4

Nguyễn Thị Nguyệt

GVL4

 

5

Lê Thị Thu Hằng

GVL5

 

6

Phạm Quang Hưng

GV B2

 

7

Đặng Văn Hội

GV Tin

HĐBH

8

Vũ Duy Hùng

GVL5

 

9

Phùng Thị Thái An

GV TA

 

10

Ngô Thị Quyên

GV TA

 

11

Nguyễn Thị Dịu

GV TA

HĐT

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15