TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY SƠN

Tên trường: Trường Tiểu học Thụy Sơn

Địa chỉ: Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 0363855121

Email: thuyson1@thaithuy.edu.vn

 

 

 
Ban Giám hiệu Trường TH
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đ.thoại cơ quan
Đ.thoại di động
Trách nhiệm quản lý
Email
1
 Nguyễn Văn Chanh
 HT
0978832525
0978832525 
 Quản lí hoạt động dạy và học trong nhà trường
2
 Trần Ngọc Du
 HP
 

0988481290

0988481290

 Quản lí chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong nhà trường và kiêm nhiệm một số hoạt động khác
tranngocdu74@gmail.com
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 

 

 
Danh sách tổ chuyên môn Trường

 

Stt
Tên tổ
Tên thành viên
Nhiệm vụ được giao
Ghi chú
1
Tổ 1
Nguyễn Thị Hường
GV khối 1- Tổ trưởng
 
 Khúc Thị Là
GV khối 1
 
Bùi Thị Thoáng
GV khối 1
 
Trần Thuý Xiêm
GV khối 1
 
Phạm Thị Nhàn
GV khối 1
 
Phùng Thái An
GV NN
 
Ngô Thị Quyên
GV NN
 
Vũ Thị Xuân
GV Âm nhạc
 
Đàm Thị Huệ
GV Âm nhạc
 
Nguyễn Thị Dịu
GV NN
 
Trần Thị Tuyết
GV Thể dục
 
Đặng Hồng Cẩm
GV Mĩ Thuật
 
 
 
 
Đặng Văn Hội
GV Tin
 
 
 
 
2
Tổ 2+3
Nguyễn Thị Kim Oanh
GV khối 3
 
Hoàng Thị Hương
GV khối 3
 
Nguyễn Thị Nguyệt
GV khối 4- Tổ trưởng
 
Đỗ Thị hải Hoa
Gv Khối 3
 
Trần Thị Anh
GV khối 2
 
Ngô Thị Huyến
GV khối 2- Tổ trưởng
 
Đàm Thu Nga
GV khối 2
 
Tăng Thị Nga
GV khối 2
 
 
 
 
 
 
 
3
Tổ 4+5
Nguyễn Thị Dung
GV khối 4- Tổ trưởng
 
 
 
 
Tăng Kim Huế
GV khối 4 - Tổ trưởng
 
Nguyễn Thị Bé
GV khối 5 –Tổ trưởng
 
Lê Thị Hằng
GV khối 5
 
Bùi Thị Dung
GV khối 5
 
 
 
 
Phạm Quang Hưng
GV khối 5
 
4
Tổ hành chính
Nguyễn Văn Chanh
HT
 
Trần Ngọc Du
HP
 
Phạm Thị Thiệm
Kế toán